ชุดข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย (Residential)

Point of Interest Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย (Residential) เป็นชุดข้อมูลแสดงความหนาแน่นของแหล่งที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก ประกอบด้วย โรงแรม ที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุด และที่ตั้งชุมชน

ข้อมูลความหนาแน่นโรงแรม : Hexagon_H01.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของโรงแรม หรือที่พักรายวันในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุด : Hexagon_H02.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุด เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และหอพักในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นที่ตั้งชุมชน : Hexagon_H04.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งที่ตั้งชุมชน ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
3

Downloads & Resources

Hexagon_H01.zip (154.64 KB)

Download

Hexagon_H02.zip (150.74 KB)

Download

Hexagon_H04.zip (149.64 KB)

Download