ชุดข้อมูลด้านสถานที่ทำงาน (Work)

Point of Interest Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านสถานที่ทำงาน (Work) เป็นชุดข้อมูลแสดงความหนาแน่นของสถานที่ทำงานประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก ประกอบด้วย สำนักงานรัฐวิสาหกิจและราชการ อาคารสำนักงาน โรงงานและโกดังสินค้า และสำนักงานองค์กรระหว่างประเทศ

ข้อมูลความหนาแน่นสำนักงานรัฐวิสาหกิจ/ราชการ : Hexagon_W01.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของสำนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานราชการ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นอาคารสำนักงาน : Hexagon_W02.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของอาคารสำนักงานในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นโรงงาน/โกดังสินค้า : Hexagon_W03.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของโรงงาน และโกดังสินค้าในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นสำนักงานองค์กรระหว่างประเทศ : Hexagon_W04.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของสำนักงานองค์กรระหว่างประเทศ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
4

Downloads & Resources

Hexagon_W01.zip (150.41 KB)

Download

Hexagon_W02.zip (152.61 KB)

Download

Hexagon_W03.zip (149.90 KB)

Download

Hexagon_W04.zip (149.73 KB)

Download