ข้อมูลด้านความมีชีวิตชีวา (Livability)

GoodWalk Database

Update: 01-02-2020

Description

ข้อมูลด้านความมีชีวิตชีวา (Livability) เป็นชุดข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ประกอบถนนที่ส่งเสริมให้เกิดความมีชีวิตชีวาในการเดินเท้า ประกอบด้วย ต้นไม้ (Tree) ประติมากรรม (Landmark) และไม้พุ่มเตี้ย (Landscape Strip)

ข้อมูลต้นไม้ (Tree) : Tree_X04.zip
    ข้อมูลตำแหน่งต้นไม้ใหญ่ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลตำแหน่งจุดหมายตา (Landmark) : Landmark_X19.zip
    ข้อมูลตำแหน่งจุดหมายตา (รูปปั้น/อนุสาวรีย์) ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลไม้พุ่มเตี้ย (Landscape Strip) : Landscape_Strip_X12.zip
    ข้อมูลตำแหน่งแนวไม้พุ่มเตี้ย ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
3

Downloads & Resources

Tree_X04.zip (472.46 KB)

Download

Landmark_X19.zip (18.07 KB)

Download

Landscape_Strip_X12.zip (154.84 KB)

Download