ชุดข้อมูลด้านการขนส่งสาธารณะ รายเขต

Government Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านการขนส่งสาธารณะ รายเขต เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ จำแนกข้อมูลเป็นรายสถานี เป็นข้อมูลย้อนหลังปีพ.ศ. 2552-2559 ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนคือ ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ BTS ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ MRT ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ BRT และข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ

ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ BTS : GOV_BTS.zip
    จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS แยกรายสถานี เก็บข้อมูลเป็นรายปี ย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2559 จากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ MRT : GOV_MRT.zip
    จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT แยกรายสถานี เก็บข้อมูลเป็นรายปี ย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2559 จากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ BRT : GOV_BRT.zip
    จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BRT แยกรายสถานี เก็บข้อมูลเป็นรายปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2559 จากบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ : GOV _CSS.zip
    จำนวนผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบรวมทั้งขาขึ้นและขาล่อง แยกตามท่าเทียบเรือ เก็บข้อมูลเป็นรายปี ย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2559 จากสำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
4

Downloads & Resources

GOV_BTS.zip (27.43 KB)

Download

GOV_MRT.zip (22.27 KB)

Download

GOV_BRT.zip (19.14 KB)

Download

GOV_CSS.zip (27.68 KB)

Download